كل عناوين نوشته هاي محمدحسين

محمدحسين
[ شناسنامه ]
احساس فراموشي دروس قبل از آزمون يكي از حالاتي كه براي تعدادي از ...... پنج شنبه 91/1/24
شوق يادگيري، توفان مغزي بي شك مهمترين شرط در تمركز حواس، علاقه ا ...... پنج شنبه 91/1/24
شوق يادگيري، توفان مغزي بي شك مهمترين شرط در تمركز حواس، علاقه ا ...... پنج شنبه 91/1/24
تکنيک هاي نوين مطالعه و رشد و ارتقاي درسي مي¬پرسند: براي آن که ر ...... پنج شنبه 91/1/24
راههاي مفيدي براي درس خواندن براى درس خواندن و ياد گرفتن مفيد ر ...... پنج شنبه 91/1/24
توصيههاي روانشناسانه براي بهبود کارايي و اثربخشي يادگيري انسانها ...... پنج شنبه 91/1/24
تکنيک هايي براي تند خواني با بكار بستن نكات زير مهارت تند خواني ...... پنج شنبه 91/1/24
نكاتي براي برنامهريزي درسي برنامهريزي درسي مانند كشيدن يك نقشه ا ...... پنج شنبه 91/1/24
کليدهايي براي حفظ بيشتر مطالب در ذهن اقسام مطالعه مطالعه براي ز ...... پنج شنبه 91/1/24
براي جلوگيري از اتلاف وقت درست مطالعه کردن را فرا بگيريم هنگامي ...... پنج شنبه 91/1/24
شيوه هايي براي مطالعه و خلاصه نويسي قبل از انجام هر کاري بايد مر ...... پنج شنبه 91/1/24
بهترين زمان براي درس خواندن زمان مناسب براي مطالعه از جمله موضوع ...... پنج شنبه 91/1/24
مطالعه روشمند در فصل تابستان فرصت‏هاى تازه‏اى براى مطالعه و تفكر ...... پنج شنبه 91/1/24
چگونه کتاب فلسفه را بخوانيم توصيه هاى زير اصولاً براى دانشجويانى ...... پنج شنبه 91/1/24
اهميت انگيزش دريادگيري روانشناسان،يادگيري راتغييرنسبتا پايداري م ...... پنج شنبه 91/1/24
   1   2   3      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها