اسلام و توسعه اقتصادی - شیوه های نوین مطالعه، راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هیچ کس چیزى را در دل نهان نکرد ، جز که در سخنان بى اندیشه‏اش آشکار گشت و در صفحه رخسارش پدیدار . [نهج البلاغه]
شیوه های نوین مطالعه، راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» اسلام و توسعه اقتصادى

در ذیل به طور فشرده به کارکردهاى ایمان مذهبى در دو جنبه معنویت و اخلاق مى پردازم:

1. ایمان پشتوانه اخلاق است, یعنى اخلاق بدون ایمان اساس و پایه درستى ندارد; زیرا همه امورى که فضیلت بشرى نامیده مى شوند, مغایر با اصل منفعت پرستى است و تنها ایمان مذهبى است که به انسان این احساس را مى بخشد که کار خوب و صفت خوب درنزد خدا ازبین نمى رود و هرمحدودیتى ازاین قبیل, جبران مى شود.

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( جمعه 87/3/24 :: ساعت 4:0 عصر )


»» اسلام و توسعه اقتصادى

سازگارى یا ناسازگارى آموزه هاى اسلامى با توسعه اقتصادى برخى افراد با معکوس سازى عوامل پیدایش توسعه اقتصادى در غرب, تعالیم اسلام را مهم ترین عامل عقب ماندگى جوامع مسلمان دانسته اند که اهم آن ها عبارت اند از:

1. تقدیر گرایى

الف) کلمه اسلام: اسلام به معناى تسلیم در مقابل قدرت مطلق پروردگار و آزادى کامل اوست. علو دست نیافتنى خداوند, دریافت ناپذیرى گزینش هایى که او به عمل مىآورد و اراده آزاد او, عناصر اصلى این نظر را تشکیل مى دهد. بدینسان انسان به عنوان یک عامل ناچیز نمایان مى شود که به قبول یک تلقى تسلیم (اسلام) ناگزیر است و باید خود را به اراده خداوند که از اراده او بزرگ تر است, بى قید و شرط واگذار کند (توکل). چگونه ممکن است که اراده خداوند از پیش شامل همه اعمال بشرى و نتایج و کیفر آن ها نشده و آن ها تعیین نشده باشند؟ این تاکید, بى گمان در ژرفاى آگاهى همگان فرو رفته است که وقتى انسانى انسان دیگرى را مى کشد, مقدر است! یعنى تقدیر الهى به آن تعلق گرفته است. مردم خواهند گفت مکتوب است! در لوح محفوظ نوشته شده است. (12)

ب) طول عمر:(13) تمام مواردى که تحت عنوان اجل مسما و اجل محتوم در قرآن آمده است, مثبت این معناست که براى انسان, امکان هیچ گونه دخل و تصرفى در تقدیم و تإخیر آن وجود ندارد.(14) با پذیرش این امر, تلاش براى بهبود شرایط زیستى و افزایش خدمات بهداشتى کاملا بى معنا خواهد بود.

ج) رزق و روزى:(15) در قرآن موارد فراوانى وجود دارد که رزق و روزى را در انحصار خداوند دانسته است, نه نتیجه تلاش آدمى(16) و از سوى دیگر, قبض و بسط آن را نیز طبق مشیت الهى مى داند.(17)

2. سرکوبى شخص اقتصادى برخلاف محوریت فرد اقتصادى در غرب, اسلام شخص اقتصادى را مستقیما مورد هدف قرار مى دهد. تمامى نیروهاى محرکه او زیر عناوینى از قبیل مذمت, غرور و خودخواهى و طمع, حرص و زیاده خواهى, به شدت مورد حمله قرار مى گیرد.(18)

دسته دیگر از اخلاقیات نیز وجود دارد که شخص اقتصادى را از تلاش در دنیا باز مى دارد; مثل کلیه سرفصل هایى که تحت عناوین محاسبه نفس, یاد مرگ, سخن گور با مرده, توصیف زمین محشر و اهل محشر, کیفیت پرسش در روز قیامت و ... قرار مى گیرند. (19)

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( پنج شنبه 87/3/23 :: ساعت 4:0 عصر )


»» اسلام و توسعه اقتصادى

اسلام و توسعه اقتصادى

مطابق این دیدگاه, جوامع سنتى نمى توانند مدرن و متحول شوند مگر این که نهادها, باورها و ارزش هاى سنتى خود را متناسب بانیازهاى توسعه تغییر دهند. در این تفکر, هیچ پیوند واقعى بین عناصر سنتى و جدید وجود ندارد و اصلا نمى تواند وجود داشته باشد.(1)

بنابراین, کنار زدن نهادهاى سنتى, پیش شرط توسعه محسوب مى شود; توسعه در واقع نتیجه تحول در فکر و اندیشه و دست یافتن به خرد دموکراتیک و تکنولوژیک است, به طورى که تحول در اندیشه, توسعه تکنیکى, اقتصادى و سیاسى مورد نیاز خود را به همراه مىآورد.(2)

معتقدین چنین تفکرى با بیان علل و عوامل توسعه غرب مدعى اند عامل اصلى عقب ماندگى و توسعه نیافتگى کشورهاى اسلامى از جمله ایران, حاکمیت یک سرى آموزه هاى دینى ـ فرهنگى است که با توسعه اقتصادى در تضاد و تنافى اند. دراین مقاله با ارائه تعریفى از توسعه اقتصادى و بررسى عوامل فکرى و فرهنگى توسعه اقتصادى غرب, از زبان متفکرین یاد شده, به تبیین تضاد و تنافى آموزه هاى دینى با توسعه اقتصادى مى پردازیم, سپس با بهره گیرى از دیدگاه هاى متفکران اسلامى به نقد و بررسى آن ها مى نشینیم.

تعریف توسعه اقتصادى در یک تعریف, توسعه اقتصادى به معناى تحولى ژرف در س