علل پیشرفت و موانع پیشرفت - شیوه های نوین مطالعه، راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
با ذکر خدا دلها زنده می شود . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
شیوه های نوین مطالعه، راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» + خانواده اولین و مهمترین عامل پیشرفت

+ خانواده اولین و مهمترین عامل پیشرفت


بنابر مکتب اسلام، انسان اعم از زن و مرد در دو دهه نخست حیات، به مثابه نهال نورسی است که مراقبت، هدایت، محبت و تربیت می‌خواهد، وگرنه از گزند و آفت‌های پیرامونی و درونی در امان نخواهد بود. اساسی‌ترین و مؤثرترین نهادی که این مسئولیت فوق‌العاده اساسی را بر عهده دارد، نهاد خانواده است. دینداری و تعهد، نظم و انضباط، آموزش‌های اولیه، اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی و. . . در خانواده، ترویج و به فرزندان منتقل می‌شود.


ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( دوشنبه 88/11/26 :: ساعت 5:38 عصر )


»» + خانواده اولین و مهمترین عامل پیشرفت

+ خانواده اولین و مهمترین عامل پیشرفت


بنابر مکتب اسلام، انسان اعم از زن و مرد در دو دهه نخست حیات، به مثابه نهال نورسی است که مراقبت، هدایت، محبت و تربیت می‌خواهد، وگرنه از گزند و آفت‌های پیرامونی و درونی در امان نخواهد بود. اساسی‌ترین و مؤثرترین نهادی که این مسئولیت فوق‌العاده اساسی را بر عهده دارد، نهاد خانواده است. دینداری و تعهد، نظم و انضباط، آموزش‌های اولیه، اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی و. . . در خانواده، ترویج و به فرزندان منتقل می‌شود.
خانواده ایرانی، نهادی است که با روابط انسانی، عواطف و محبت، احترام متقابل و مشورت و تبادل‌نظر و کار دسته‌جمعی، هویت می‌یابد و دربردارنده این عناصر هویت‌ساز به فرد است. امروزه، بسیاری از نقاط ضعف افراد ایران، که در قالب ناهنجاری‌های اجتماعی بروز و ظهور یافته، یا ناشی از حضور و ارتباط نداشتن فرد با خانواده است و یا خانواده متبوع فرد، دارای کمترین سامان بوده است.
بیشتر انسان های موفق انسان هایی هستند که می دانند برای چه زندگی می کنند و به کجا می خواهند بروند و کسانی که امید ها وآرزوهای بسیاری در زندگی دارند ومی خواهند که به آن ها برسند و افرادی که می خواهند هویت خود را حفظ کنند.


 


 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( دوشنبه 88/10/21 :: ساعت 6:53 عصر )
»» موانع خلاقیت:

موانع خلاقیت:

موانع خلاقیت را بهطور کلی در چند مورد میتوان به صورت زیر خلاصه کرد

? ترس از شکست و انتقاد

? عدم اعتماد به نفس

? تمایل به همرنگی و همگونی

? عدم تمرکز ذهن

? انسدادهای ادراکی یا جمود ذهنی

انسدادهای ادراکی، موانع ذهنی خلاقیت هستند که گاهی این انسدادها نتیجه پایبندی به یک روش خاص است که از آن به ثبات تعبیر میشود به این معنا که فرد، اسیر روش نگریستن واحد به یک مشکل یا استفاده از یک نگرش در تعریف، تشریح یا حل آن میشود. البته در بسیاری از موارد،داشتن ثبات یا سازگاری، یک خصلت بسیار باارزش برای اکثر ما به شمار میرود. ثبات اغلب با بلوغ، صداقت و هوشمندی مرتبط است. برعکس، بیثباتی را مترادف با غیرقابل اعتماد بودن و غیرعادی بودن تلقی میکنیم. بیخیالی و عدم کنجکاوی و بیحالی موجب جمود ذهنی میشود.

? اختلاف و افتراق مخرب نوآوری است.

? بیانگیزگی، بیتفاوتی،دلمردگی و افسردگی با نوآوری سازگار نیست. کسی که در مشکلات اولیه زندگی و شغلی و خانوادگی خود درمانده است و توانی برای حل آنها نمییابد و برای خود حامی و پشتیبانی احساس نمیکند، نمیتواند فردی نوآور باشد.

? بروکراسی و روزمرگی: محیطهای اداری گرفتار بروکراسی و روزمرگی همه منتظر پایان ساعات کار اداری هستند.

? استبداد:جوامع یا سازمانها و نهادهایی که فضایی برای انتقاد کردن وانتقاد شنیدن در آنها نیست و یا امکانی برای ارائه پیشنهاد و تذکر در آنها فراهم نشده است نمیتوانند جایگاهی برای نوآوری وشکوفایی داشته باشند.

مدیرانی که قدرت ریسک ندارند و یا میدانی برای عرض اندام و پیشبرد طرحهای خود نمیبینند نمیتوانند نوآور و گسترشدهنده نوآوری باشند.

کارشناسان و نیروهای مبتکری که خود را تحت مدیریت افرادی ناتوان و ضعیف که اصول اولیه مدیریت و توسعه و روابط انسانی را نمیدانند،باور ندارند و گرفتار میبینند و عملا خود را در معرض نوآوری و ابتکار و خلاقیت نمیبینند.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( دوشنبه 88/10/14 :: ساعت 4:0 صبح )
»» بدون توجه به علوم انسانی پیشرفت کشور رویایی دست نیافتنی است

بدون توجه به علوم انسانی پیشرفت کشور رویایی دست نیافتنی است
تعالی و بالندگی فرهنگ بدون تردید نتیجه رشد علوم انسانی است. از این رو نسبت این دو با مقوله توسعه و چگونگی رابطه آنها چنان اهمیت دارد که بدون توجه به علوم انسانی پیشرفت کشور رویایی دست نیافتنی می نماید. چرا که توسعه پایدار مستلزم نگرش چند ساحتی به مقوله توسعه است.