استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی - شیوه های نوین مطالعه، راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
گرامی ترین عزّت، دانش است، زیرا با آنشناخت معاد و معاش به دست آید و خوارترین خواری، نادانی [امام علی علیه السلام]
شیوه های نوین مطالعه، راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی

استراتژی رشد صادرات

حال این سوال مطرح می شود که چرا در کشورهای درحال توسعه استراتژی رشد صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به استراتژی استفاده داخلی آن از اهمیت کمتری برخوردار است ؟ در استراتژی رشد صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات عموماً تولیدات و خدمات این فناوری برای بازارهای هدف انجام می شود و چون این فناوریها در انحصار چند کشور خاص قرار دارد و تعداد بسیار محدودی از کشورهای درحال توسعه صاحب این فناوریها هستند ، بنابراین برای کشورهای درحال توسعه دیگر ورود به این بازارها به راحتی امکان پذیر نخواهد بود و این دسته از کشورها می توانند از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات با هزینه اندک بهره مند شده و بااستفاده از آنها در اقتصاد داخلی ، رشد و توسعه اقتصادی خود را با توجه به مسائل ذیل تحت تاثیر قرار دهند .

-1 گسترش بخش دیجیتال: زمانی که بخش صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش می یابد ، گرچه منابع ارزآوری کشور افزایش می یابد ، ولی این امر کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار نمی دهد‌، بلکه به یک بخش خاص محدود می شود‌. ولی اگر استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش یابد ، باعث گستردگی بخش دیجیتال و سرمایه انسانی کشور شده و باعث رشد و توسعه کل اقتصاد خواهد شد .

-2 رشد اقتصادی پایدار: توسعه اقتصادی پایدار زمانی ایجاد می شود که پایه فعالیتهای اقتصادی کشور گستردگی قابل ملاحظه ای داشته باشد . رشد تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها می تواند «کالا های دانش بر» در یک بخش خاص را تولید کند ، که عموماً این تولیدات برای بازارهای داخلی‌، هدف گذاری نشده است ، بلکه هدف آنها بازارهای خارجی است . ولی در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی تنها به رشد بازار‌ها تاکید نمی شود ، بلکه به اهمیت سرمایه (سرمایه انسانی ، وضعیت تکنولوژیک) نیز تاکید فراوانی می‌شود‌. واضح است که اگر تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصاد وجمعیت داخل کشور را تحت تاثیر قرار دهد ، این امر خود می تواند رشد اقتصادی بخش خارجی را نیز تقویت کند و به اثرگذاری بیشتراقتصادی منجر شود. زیرا استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه انسانی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد . از طرف دیگر، مدل های رشد سازگار با فناوری ، نشان دادند که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد .3 ثانیاً گسترش داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییر طرف تقاضای اقتصاد خواهد شد ، زیرا افزایش تقاضای داخلی تولیدات و خدمات این فناوری به گسترش تولیدات داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کالاهای دانش بر منجر خواهد شد و این امر باعث گسترش ارتباطات پسین و پیشین بین بخشی تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد که همه اینها اشاره بر اهمیت تولیدات و خدمات داخلی این فناوری دارد ، که نسبت به استراتژی رشد صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصادی تر است .

آموزه هایی برای توسعه اقتصادی

بعد از جنگ جهانی دوم و از دهه 50‌، دغدغه اکثر کشورهای درحال توسعه این بود که مراحل توسعه اقتصادی را به مثابه کشورهای صنعتی طی کنند . برای این امر استراتژی های مختلفی چون استراتژی گسترش صادرات ، استراتژی جایگزینی واردات و سایر استراتژی ها مطرح گردید‌. یکی از این استراتژی ها اصطلاحاً «صنعتی شدن در اثر گسترش تقاضای کشاورزی» نام گرفت ، که از پیشگامان این استراتژی ، می‌توان به ایرما آدلمن (Irma Adelman ,1984) اشاره کرد . وی استدلال می کند که کاهش دادن هزینه تغییر فناوری باعث افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می‌شود و این امر باعث افزایش درآمد روستائیان خواهد شد . افزایش درآمد روستائیان باعث افزایش تقاضای کالاهای صنعتی می‌شود که این امر نیز بر افزایش دستمزدها در بخش صنعت کمک می کند . در نتیجه مصرف محصولات بخش کشاورزی افزایش یافته و به افزایش درآمد بخش کشاورزی منجر می شود . بنابراین، تغییر فناوری به اثر چرخه‌ای تقویت بهره وری دربخش کشاورزی و صنعت و درنتیجه کل اقتصاد منجر خواهد شد . همچنین افزایش دستمزد ها در بخش صنعت باعث انتقال جمعیت از بخش کشاورزی به صنعت شده و از اینرو نیروی کار مورد نیاز بخش صنعت فراهم می سازد که باعث تقویت صنعتی شدن اقتصاد می‌شود .4

باکدامین شواهد و مدارکی می توان اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی را نشان داد ؟ اکثر ما براین باوریم که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورها اثر دارد . سازمان ملل در گزارشی نشان داد که «فناوریهای جدید برخی بخشهای اقتصادی کشورها را تغییر شکل داده است»، ولی این گزارش شواهد آن را دقیقاً بیان نمی کند . بنابراین، در این گزارش تاکید می شود که «دولتهای کشورهای جهان برای دستیابی و استفاده از فناوریهایی مثل فناوری اطلاعات و ارتباطات باید یک استراتژی ملی اتخاذ کند تا این کشورها بتوانند از این نوع فناوریها حداکثر استفاده را بکنند و ریسک های ناشی از آن را به حداقل ممکن برسانند». 5

در سالهای اخیر تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کشورهای صنعتی و بخصوص بر کشورهای تازه صنعتی شده (مثل کره جنوبی و سنگاپور ) کاملاً روشن شده است . ولی کشورهای درحال توسعه دیگر که سرمایه گذاری قابل توجهی روی این فناوری انجام نداده اند و از اینرو از فوائد آن بی بهره مند مانده اند ، چه وظیفه ای دراین باره خواهند داشت؟.

اغلب اقتصاددانان بااستفاده از عوامل درآمد و ثروت کشورها را به دو دسته فقیر و ثروتمند تقسیم می کنند . امروزه در این تقسیم بندی عامل سوم دیگری نیز به نام اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین، کشورهایی که دارای اطلاعات کمتری باشند در رده پائینتری نسبت به کشورهای دیگر قرار خواهند گرفت . در نتیجه کشورهای درحال توسعه نیازمند فرمول بندی یک استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی برای تشویق استفاده از فناوریهای جدید در این زمینه هستند تا از مواهب آن برای رشد وتوسعه اقتصاد استفاده کنند .

پرسش این است که ، در کشورهای درحال توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به چه میزان بررشد و توسعه اقتصادی این کشورها اثر می گذارد ؟ پاسخ اولیه این است که این تاثیر بستگی به این دارد که رابطه حمل و نقل و نقل و انتقالات با رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه چگونه است ؟ اگر حمل و نقل و نقل و انتقالات بر رشد اقتصادی این کشورها رابطه مثبت داشته باشد ، به طور قطع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادی این کشورها اثر مثبت خواهد گذاشت .

درکشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری درنقل و انتقالات یک امر اختیاری است ، ولی با توجه به وضعیت این کشورها سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات یک امری ضروری محسوب می شود . باید خاطر نشان کرد که سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به این خاطر ضروری است که اولاً وجود این فناوری، عملکرد بازارها را بهبود می بخشد ، زیرا این فناوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر همه مقولات بازار از جمله تعیین نوع تولید، چگونگی تولید ، میزان و محل فروش کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد . اینها مواردی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند مستقیماً رشد اقتصادی کشورها را متاثر سازد .

دومین اثر مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه با گسترش آموزش است‌. هرگاه اکثر جمعیت یک جامعه بی سواد باشد‌، منابع زیادی برای آموزش مورد نیاز خواهد بود . با انجام این سرمایه گذاری ، منابع کمتری جهت برنامه های دیگر کشور باقی خواهد ماند . فناوری اطلاعات و ارتباطات این امیدواری را در این جوامع ایجاد می‌کند که با منابع محدود هم می توان سطح وسیعی از جمعیت را تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار داد و منابع را برای سایر برنامه های توسعه ای آزاد کرد .

از طرفی اقتصاددانان توسعه بر این باورند که پایداری فقر در یک جامعه به خاطر دو شکاف «کالاها و ایده‌ها»ست.6 شکاف کالاها به خاطر فقدان منابع فیزیکی در سطح جامعه ایجاد می شود . بنابراین زمانی که انباشت سرمایه در جامعه کم باشد‌، یا زمینه‌های کافی در اختیار جامعه نباشد‌، شکاف کالا ایجاد می شود . شکاف ایده‌ها عموماً به خاطر فقدان دانش در جامعه به وجود می آید و فناوری اطلاعات و ارتباطات یک امیدواری قابل اطمینان را برای کاهش این شکاف نوید می‌دهد . بنابراین این فناوری در جوامع فقیر یک امیدواری برای کاهش فقر در آن جوامع ایجاد خواهد کرد‌.

فناوری اطلاعات و ارتباطات در هند

درمیان کشورهای در حال توسعه ، هندوستان داستان متفاوتی دارد . این کشور موفقیت معقولی درصادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهان دارد . به طوری که صادرات هند در این صنعت از 150 میلیون دلار در سال 1990 به 7/5 میلیارد دلار در سال 1999 رسیده است ، که حدود 17 برابر افزایش را نشان می دهد و پیش بینی می شود در سال 2008 این رقم به 50 میلیارد دلار برسد.

صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات هندوستان حدود 30 درصد کل صادرات و حدود 5/7 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می دهد . در سال 1998 حدود 180 هزار نفر در این صنعت اشتغال داشتند که برنامه ریزی شده است که این رقم در سال 2008 به 2/2 میلیون نفر افزایش یابد که حدود 8 درصد اشتغال رسمی کشور هندوستان را تشکیل می دهد .7

تجربه کشور هندوستان نشان می‌دهد که سیاستهای عمومی درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت ویژ ه ای دارد که با ارائه آموزشهای لازم در این زمینه و سرمایه گذاری در زیر ساختها (بخصوص در زمینه ارتباطات با سرعت بالا , شاهراه های بین المللی , پهنای باند کافی و ...) جایگاه هندوستان در اقتصاد جهانی تثبیت شده است . این امر در بلندمدت باعث توسعه انسانی و رشد متوازن اقتصادی خواهد شد .

با این وصف ، نکته مهمی که در اینجا باید بدان توجه کرد ، این است که سایر کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه نوع سیاستی در پیش بگیرند تا اقتصاد این کشورها بهره‌مندی بیشتری از این سیاستها داشته باشد . به نظر می رسد براساس شواهدی که بیان گردید ، استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند اثر گذاری بیشتری بر اقتصاد این کشورها داشته باشد .

نتیجه گیری

در بخش بالا ملاحظه شد که هند یک الگوی موفق در رابط با استراتژی گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات است و این استراتژی سالانه اثرات مثبت زیادی بر رشد اقتصادی این کشور دارد .

براساس شواهد نشان داده شد که کشورهای درحال توسعه با انتخاب استراتژی استفاده داخلی از این صنعت قادر خواهد بود ، مراحل توسعه اقتصادی را به راحتی پشت سر بگذارند . یعنی با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ، همه آحاد جامعه قابلیت دسترسی به فناوریهای مدرن را خواهد داشت و این استراتژی باعث گسترش فناوریهای مدرن با بهره وری بالا در جامعه خواهد شد . استفاده داخلی از این فناوریها که توام با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است ، باعث افزایش عرضه سرمایه انسانی در کشور شده که خود عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی این کشورها می شود و در نهایت این فرایند ها باعث گسترش صادرات تولیدات و خدمات این فناوری نیز خواهد شد .

با در نظر گرفتن مسائل مذکور ، اتخاذ یک استراتژی در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای بزرگ متفاوت از کشورهای کوچک است . برای کشورهای بزرگ که در آن نقل و انتقالات بر رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد ، اتخاذ استراتژی استفاده داخلی از این فناوری می تواند اثر بیشتری بر رشد وتوسعه اقتصادی نسبت به استراتژی گسترش صادرات کالاها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد . با اتخاذ چنین استراتژی ، موجب پایداری این صنعت در جامعه شده و اقتصاد در مقابل شوکهای خارجی محافظت می شود . در حالی که کشورهای کوچک که گستردگی فعالیتهای اقتصادی اهمیت زیادی ندارد ، می تواند با اتخاذ سیاستهای گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره بیشتری ببرند .

بنابراین، دولتهای کشورهای درحال توسعه باید یک استراتژی ملی برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خود اتخاذ کنند که در بین این استراتژی‌ها‌‌, استراتژی استفاده داخلی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای بزرگ و بخصوص کشورمان بهترین و موثرترین استراتژی خواهد بود .

منابع :

1 – JORGENSON, D.W. AND STIROH "COMPUTER AND GROWTH", ECONOMICS OF INNOVATION AND NEW TECHNOLOGY (1995), 3:295-316

2 – SOLOW, R.(1987) WD BETTER WATCHOUT, NEWYORK TIMES, BOOK REVIEW.

3 – CHRISANTHI, AVGEROU, "THE LINK BETWEEN ICT AND ECONOMIC GROWTH IN DISCOURSE OF DEVELOPMENT.

4 – ADELMAN IRMA, "BEYOND EXPORT – LED GROWTH", WORLD DEVELOPMENT, VOL, 12, NO 9.

5 – MATTI POHJOLA, "INFORMATION TECHNOLOGY, PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH: INTERNATIONAL EVIDENCE AND IMPLICATIONS FOR ECONOMIEC DEVELOPMENT, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2001.

6 – SYLVIE FAUCHEUX, GERALDINE FORGER, JEAN-FRANCOIS NOEL "WHAT FORMS OF RATTIONALITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT", THE JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, SPRING 1995, V24N.1.

7 – UNDP, HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2001.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( جمعه 87/3/24 :: ساعت 4:0 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

احساس فراموشی دروس قبل از آزمون یکی از حالاتی که برای تعدادی از
شوق یادگیری، توفان مغزی بی شک مهمترین شرط در تمرکز حواس، علاقه ا
شوق یادگیری، توفان مغزی بی شک مهمترین شرط در تمرکز حواس، علاقه ا
تکنیک های نوین مطالعه و رشد و ارتقای درسی می¬پرسند: برای آن که ر
راههای مفیدی برای درس خواندن براى درس خواندن و یاد گرفتن مفید ر
توصیههای روانشناسانه برای بهبود کارایی و اثربخشی یادگیری انسانها
تکنیک هایی برای تند خوانی با بکار بستن نکات زیر مهارت تند خوانی
نکاتی برای برنامهریزی درسی برنامهریزی درسی مانند کشیدن یک نقشه ا
کلیدهایی برای حفظ بیشتر مطالب در ذهن اقسام مطالعه مطالعه برای ز
برای جلوگیری از اتلاف وقت درست مطالعه کردن را فرا بگیریم هنگامی
شیوه هایی برای مطالعه و خلاصه نویسی قبل از انجام هر کاری باید مر
بهترین زمان برای درس خواندن زمان مناسب برای مطالعه از جمله موضوع
مطالعه روشمند در فصل تابستان فرصت‏هاى تازه‏اى براى مطالعه و تفکر
چگونه کتاب فلسفه را بخوانیم توصیه هاى زیر اصولاً براى دانشجویانى
اهمیت انگیزش دریادگیری روانشناسان،یادگیری راتغییرنسبتا پایداری م
[همه عناوین(1019)][عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 263
>> بازدید دیروز: 279
>> مجموع بازدیدها: 1204226
» درباره من

شیوه های نوین مطالعه، راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت
محمدحسین
_سوال مهر 8) در این وبلاگ ما قصد داریم تا در چند پست به سوالات ریاست محترم جمهوری در قالب پرسش مهر 8 پاسخ دهیم.از تمام دانش آموزان و همکاران فرهنگی که بازدید کننده این وبلاگ می باشند.تقاضا داریم با نظرات خویش ما را در این راه یاری دهند. سوالاتتان را به آدرس زیر ایمیل کنید hassanzare59@gmail.com

» پیوندهای روزانه

قفل پارکینگ
فروشگاه اینترنتی دکه ایرانی [1]
فروشگاه صاحب قران [1]
یوزرنیم پسورد nod 32 [3]
هالیوود شاپ [1]
فروشگاه دی شاپ
سی شاپ [1]
جک واس ام اس خفن و عکس از بازیگران [45]
مشاوره جنسی [71]
مقاله مشاوره [100]
مقالات کامپیوتر [52]
مذهبی [1]
مشکلات جنسی [1]
[آرشیو(13)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
عکس هایی از سریال نوروزی مرد 2000 چهره![17] . عکس هایی از سریال نوروزی مرد 2000 چهره!4[13] . تصاویری زیبا از شهر venice[13] . و[7] . در[6] . خود[5] . را[5] . تا[5] . است[5] . علم[5] . فرهنگی[4] . همه[4] . نیست[4] . های[4] . ی[4] . یا[4] . یک[4] . می[4] . نقش[4] . که[4] . از[4] . اقتصادی[4] . انسان[4] . انسانی[4] . انقلاب[4] . با[4] . ،[4] . پرسش[4] . خانه[4] . خنده[4] . زمینه[4] . شد[4] . شدن[3] . شده[3] . شده برای[3] . شده تو[3] . شرت[3] . شروع[3] . سونی[3] . سیاسی[3] . سیره[3] . سیستم[3] . شأن[3] . شاخصه[3] . شاخصها[3] . شعار[3] . شما[3] . شماره[3] . شملات[3] . شناسی[3] . شهر[3] . شکست[3] . شکسته[3] . صادق[3] . صدای[3] . صدرالمتالهین سرفصل[3] . صفحه[3] . صوتی[3] . زن[3] . زنانه[3] . زندگی[3] . زنگ[3] . زیبا[3] . زیبا دانلود[3] . زیباترین[3] . زیبای[3] . زیر[3] . ریاضی[3] . زاد[3] . زمین[3] . زمین برای[3] . زیرساختار[3] . سؤال[3] . ساده[3] . سایز[3] . سخن[3] . سربازان[3] . سرمایه[3] . سری[3] . سریال[3] . سمت[3] . سوالات[3] . سوتالات[3] . سوسانو[3] . خصوصیات[3] . خون[3] . خیر[3] . خیلی[3] . خدمتگزاری اهمیت[3] . خدمتگزاری برکات[3] . خسته[3] . خفن[3] . خلاصه[3] . خلاقیت[3] . خلق؟[3] . خور[3] . دارم[3] . دانا[3] . دانستنی[3] . دانش[3] . دانلود[3] . دایرکتوریهای[3] . دخترانه[3] . درباره[3] . درس[3] . رار[3] . دیدگاه[3] . دیر[3] . دیگران[3] . دین[3] . دینی[3] . خوبی[3] . دفاع[3] . دل[3] . دوباره[3] . دوسِت[3] . ذخیره[3] . رایگان[3] . رشته قرآن[3] . رشتهء[3] . رضا[3] . روایت[3] . روش[3] . رسانی[3] . رسانی جلوه[3] . روی[3] . رویال[3] . خانواده[3] . ختم[3] . خدمت[3] . خدمت رابطة[3] . خدمتگذاری[3] . خدمتگزار[3] . خدمتگزاری[3] . حاکمیت[3] . حق[3] . حکمتش[3] . خارجی[3] . خاطر[3] . چرا[3] . جهت[3] . جومونگ[3] . چند[3] . چهره[3] . چهره![3] . چیست[3] . حجم[3] . حرفه[3] . حرکت[3] . حسین[3] . حضرت[3] . تلفن[3] . تم[3] . تما اگر[3] . تمامی[3] . توسعه[3] . تی[3] . جالب[3] . جامعه[3] . جاوا[3] . جاوا نرم[3] . جبر[3] . جدید[3] . جذاب[3] . جزئی[3] . جستجوی[3] . جلوگیری[3] . پس[3] . پسرانه[3] . پشت[3] . پشتیبان[3] . بیوتکنولوژی،[3] . پای[3] . پایداری[3] . بودن[3] . بوش(فلش) خدمت[3] . بی[3] . بهداشتی[3] . بیماری[3] . بین[3] . بربیایی اگر[3] . برطرف[3] . برگزیدگی[3] . برنامه[3] . برکات[3] . بزرگترین[3] . بسیار[3] . بشر[3] . بشناسیم[3] . بلند[3] . بلوتوث[3] . بلوغ[3] . به[3] . تازه[3] . تبدیل[3] . تبیین[3] . تحصیل[3] . تخصصی[3] . تداوم[3] . تدریس[3] . تدوین[3] . ترانه[3] . ترانهء[3] . تربیت[3] . ترین[3] . پیشرفت[3] . تصویری[3] . تعلیم[3] . تغییر[3] . پی دانلود[3] . پی فضای[3] . پذیری[3] . پرتاب[3] . تصاویر[3] . 0.[3] . 1[3] . 1.[3] . 1.3[3] . 11.[3] . 2000[3] . 2009 امروز[3] . 3[3] . 3 خدمتگزاری[3] . 3.80 دانلود[3] . 4[3] . 40[3] . 60[3] . 81[3] . 9 غزه[3] . age[3] . b[3] . BitDefender[3] . Book دانلود[3] . BT[3] . Con این[3] . convertor[3] . Creator[3] . cut[3] . data[3] . DVD/CD[3] . empires تم[3] . Erics دانلود[3] . File[3] . Hero[3] . [5] تفارق[3] . [5] داستان[3] . [5] راهکارهایی[3] . [4] پیرامون[3] . [4] توسعه[3] . [4] تکنولوژی[3] . [4] چگونه[3] . [6] فروشگاه[3] . [6] نمونه[3] . [5] ارتباط[3] . [7] فروشگاه[3] . [8] دیدگاه[3] . [8] فروشگاه[3] . [9] دستیابی[3] . -[3] . - تم[3] . ! عید[3] . (Separation)[3] . (جاوا[3] . (در[3] . (سری[3] . (ع)[3] . (ع) اهتمام[3] . [10] امام[3] . [11] علل[3] . [11] عکس[3] . [13] عکس[3] . [17] هشتادویک[3] . [2] آیین[3] . [2] ابرازهای[3] . [2] استقامت[3] . [2] چگونگی[3] . [2] چند[3] . [2] خدمت‏رسانی[3] . [2] دانلود[3] . [2] دیوجانس[3] . [2] گرسنگان[3] . [2] مقایسه[3] . [2] هیچ[3] . [2] وجود[3] . [2] سفری[3] . [2] عبادت[3] . [2] علوم[3] . [2] تلقین[3] . [20] روان[3] . [20] فروشگاه[3] . [20] نمونه[3] . [3] اعتقاد[3] . [3] انگیزه[3] . [3] پنج[3] . [3] زیاده[3] . [3] علم[3] . [21] فروشگاه[3] . [3] فرمایشات[3] . [3] مجموعه[3] . [3] نباید[3] .
» آرشیو مطالب
انگیزه پیشرفت
بهره‌برداری از IT برای پیشرفت نظام آموزشی کشور ضروری است
برنامه ریزی منابع انسانی 2
عوامل پیشرفت:
خلاقیت و پیشرفت
خودشناسی، تکیه بر نیروی درون و تصمیم‌گیری موثر
جزمیت و جمود
خرافه‌پرستی‌ و پیشرفت
تقلید و پیشرفت
امید
نحوه نگرش افراد به زندگی و کشور و پیشرفت
پیشرفت در علوم هسته ای
موانع پیشرفت :
عوامل سیاسی
شخصیت‌پرستی‌ و پیشرفت
همرنگی‌ با جماعت‌ و پیشرفت
از دست‌ رفتن‌ قوه‌ تمیز بین‌ خوشایند و مصلحت‌
القاپذیری‌ و پیشرفت
موانع پیشرفت از نظر ریاست محترم جمهور
عوامل پیشرفت و تعالی همه جانبه
عواملی که ما را در مسیر پیشرفت وتعالی همه جانبه قرار می دهد عبار
نگرش هایی که مانع پیشرفت در زندگی می شوند
هفته اول آذر
هفته دوم آذر
هفته سوم آذر
هفته چهارم آذر
هفته اول دی
هفته سوم دی
هفته چهارم دی
هفته دوم دی
هفته اول بهمن
هفته دوم بهمن
هفته سوم بهمن
هفته چهارم بهمن
هفته اول اسفند
هفته دوم اسفند
هفته چهارم اسفند
هفته سوم اسفند
هفته اول فروردین
هفته سوم خرداد 1387
عکس بازیگران
بازیگران خارجی
راههای رسیدن به پیشرفت
عکس فانتزی 1
عکس فانتزی 2
عکس بازیگر ایرانی
دانلود آهنگ
دانلود تم گوشی
عکس المپیک حیوانات
فیلم سنتوری
چند بازیگر خارجی
عکس چین
عکس جالب و خنده دار
عکس خواننده
31 سایت برای دانلود
عکس فیلم زیر تیغ
زندگینامه و عکس سلمان خان
فیلم سینمایی
عکس ورزشی
هک با بلوتوث
تقویم برای کامپیوتر
محمد رضا گلزار
نگار فروزنده
تئاتر شمس
بیوگرافی مهدی مقدم
جالب و خفن
و قتی مسئله ی هسته ای ، مسئله ی دانش آموزان شود
عکس های از بازیگران ترانه مادری
نیوشا ضیغمی عکس
عکس های حمید گودرزی
عکس تعدادی از بازیگران کره ای 1
عکس زیبا
عکس های هانیه توسلی در فیلم عاشق
عکس های هانیه توسلی در فیلم عاشق
عکس از نیکی کریمی
عکس از نیکی کریمی 1
10 عامل پیشرفت
10 عامل مهم نوآوری
10 عامل مهم نوآوری 2
10 عامل مهم نوآوری3
انیمیشن
عکس بازی با گربه
عکس هایی از گلشیفته فراهانی
اسلام و توسعه اقتصادی
استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه
موانع پیشرفت
علل پیشرفت و سقوط یک جامعه از دیدگاه امام علی
توسعه و پیشرفت از دیدگاه رهبر معظم انقلاب
ویگیهای افراد موفق
خانواده مهمترین عامل پیشرفت
اتحاد ملی و پیشرفت علمی فناوری
عوامل پیشرفت و تعالی همه جانبه
امروزه اندیشه وتمدن اسلامی جان مایه نیرومندی برای احیا دارد اگر
بیست عامل عقبماندگی ایرانیان
عوامل پیشرفت
موانع پیشرفت
هفته اول مرداد
هفته دوم مرداد
هفته سوم مرداد
هفته چهارم مرداد
هفته اول شهریور
هفته دوم شهریور
هفته سوم شهریور87
هفته چهارم شهریور87
هفته اول مهر87
هفته دوم مهر87
هفته سوم مهر87
هفته چهارم مهر87
هفته اول آبان 87
هفته دوم آبان 87
روان شناسی مسایل و شملات و خصوصیات بلوغ و نوجوانی و علایم بلوغ
فروشگاه تی شرت مردانه دخترانه پسرانه استین کوتاه و بلند
روان شناسی مسایل و شملات و خصوصیات بلوغ و نوجوانی و علایم بلوغ
فروشگاه نرم افزارهای تخصصی و آموزش نرم افزارهای تخصصی
روان شناسی مسایل و شملات و خصوصیات بلوغ و نوجوانی و علایم بلوغ
فروشگاه نرم افزارهای موبایل سونی اریکسون و نوکیا و موتورولا
فروشگاه نرم افزارهای تخصصی و گرافیکی
عکس هایی از سریال نوروزی مرد 2000 چهره
تصاویری زیبا از شهر venice
روان شناسی مسایل و شملات و خصوصیات بلوغ و نوجوانی و علایم بلوغ
عکس هایی از سریال نوروزی مرد 2000 چهره
فروشگاه نرم افزارهای گرافیکی
روان شناسی مسایل و مشکلات و خصوصیات بلوغ و نوجوانی و علایم بلوغ
فروشگاه نرم افزارهای کاربردی و سیستم عامل
فروشگاه نرم افزارهای تخصصی گرافیکیوکاربردی و آموزش نرم افزارهای
فروشگاه نرم افزارهای تخصصی گرافیکی وکاربردی و آموزش نرم افزارهای
فروشگاه نرم افزارهای تخصصی و آموزش تی شرت و لباس ورزشکاران
فروشگاه لوازم آشپزخانه و خانه
فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی زنانه
نمونه سوالات مسابقات آزمایشگاهی کشوری و استانی
نمونه سوتالات المپیادهای ریاضی فیزیک و شیمی کشوری و استانی
عکس هایی از سریال نوروزی مرد 2000 چهره!
هشتادویک 81 قسمت خلاصه سریال افسانه جومونگ
عکسهایی زیبا از سوسانو و بازیگران کروه ای در سریال جومونگ
عکس های خفن از بازیگران زن و سربازان زن خارجی
دیدگاه مبتذل نسبت به کار خانواده اولین و مهمترین عامل پیشرفت ا
اعتقاد به برگزیدگی شاخصها برای افراد بشر و مسلمانها علامتهایی ا
زیاده گویی
دستیابی به پیشرفت وتعالی موفقیت باید اصولی را بشناسیم
داستان تحصیل کردن قاضی ابویوسف انصاری
پیرامون نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت
راهکارهایی جهت توسعه وپیشرفت ایران
توسعه اقتصادی چیست
علل پیشرفت و موانع پیشرفت
امام علی (ع) و برنامه حاکمیت عقل و علم در جامعه
گرسنگان علم با وجود گرسنگی غذا فائده نشستن پای موعظه عالم
استقامت و پایداری در تعلیم و تربیت
وجود مردی بدون وسیله زاد و ولد
دیوجانس به خاطر علم و حکمتش از اسیری آزاد شد
مقایسه مرکب قلم عالم با خون شهید
فرمایشات علی علیه السلام درباره طلب علم
سفری در جستجوی دین
چند روایت در فضیلت علم
چگونگی برطرف شدن موانع کرسی درس حضرت صادق
علوم قرآن در نظر دیگران
تلقین پذیری دیدگاه مبتذل نسبت به کار
ارتباط بین المللی اعتقاد به برگزیدگی
علم بدون معرفت بی فایده است فرمایشات علی علیه السلام درباره طلب
آیین نامه اجرایی روش های نوین در تدریس
تکنولوژی ارتباطات
معیار و ملاک و میزان بودن عقل از نظر علامه طباطبایی
بزرگترین سرمایه گذاری در بیوتکنولوژی، تربیت نیروی متخصص این رشته
قرآن بزرگترین منبع معارف برای معماری علوم انسانی است
امام علی (ع) و برنامه حاکمیت عقل و علم در جامعه
تفارق (Separation) علم و دین از دیدگاه شهید مطهری
پنج عامل مانع کمال انسان صدرالمتالهین
سرفصل های جزئی وپیشنهادی سؤال های فراخوان پرسش مهر
دانستن حق مردم است یا ندانستن؟
آیا از دیدگاه قرآن اهمیت علم منحصر به علوم دینی است؟ یا مطلق علم
مهمترین عناصر فرهنگی مؤثر در عقب ماندگی علمی
گشودگی فرهنگی
معظم انقلاب اسلامی در تبیین شاخصه های جامعه توسعه یافته می فرمای
آیا علم با دین ناسازگار است؟
ارزشهای اصلی - زیرساختار نوآوری
دوران دفاع مقدس مسیر خدمتگذاری به مردم را هموار
آیا شعار خدمتگزاری به نفع مردم ختم به خیر می شود؟
شأن همه ما شأن خدمت گزاری به مردم است
چه کنیم که خدمتگزار خوبی باشیم
حضرت امام و خدمت گذاری
انگیزه ها در خدمتگزاری
اهمیت خدمت رسانی
جلوه های خدمتگزاری
برکات خدمت
عبادت یا خدمت به خلق؟
چگونه خدمت گذار خوبی برای جامعه باشیم
خدمت‏رسانی و تداوم زندگی اجتماعی
بازی پرتاب کفش به سمت بوش(فلش)
خدمت رسانی در سیره ی امیر المومنین
خدمت گذاری در سیره ی امام رضا (ع)
دانلود زنگ های فابریک گوشی های موبایل ringtone
دانلود نرم افزار تبدیل تمامی فایلهای صوتی و تصویری PSP Video Con
این نرم افزار مدیریت فایلها و دایرکتوریهای شما را بسیار ساده کرد
دانلود یک سری زیبا از عکس های پشت زمینه موبایل wallpaper mobile
دانلود نرم افزار حرفه ای بازیابی اطلاعات smart data recovery
meida convertor دانلود نرم افزار تبدیل تمامی فرمتها به فرمت فایل
برنامه ی Remind Me v3.50 برای گوشی های نوکیا سری 60 ورژن 3 N82 -
تم نوکیا سری 40 - مجموعه 4 تم جدید Theme Nokia s40
پس زمینه ی موبایل جدید و زیبا
دانلود بازی عصر فرمانروایان با فرمت جاوا age of empires
تم بسیار زیبا و جدید برای نوکیا سری 60 ورژن 3
خدمتگزاری به مردم در سیره و سخن امام حسین (ع)
اهتمام به امور مسلمانان و برکات خدمت
رابطة العلم و العقل‏درروایات
نباید از مسیر خدمتگذاری به مردم منحرف شویم
عوامل موثر در خلاقیت و نوآوری
هیچ کس مرا قبول ندارد
قدر و لیاقت شما محدود نیست
پذیرش جبر مطلق
نگاهی به حرکت اقتصاد ایران از روی زمین تا زیر زمین
برای شروع کاری تازه خیلی دیر شده
برای شروع کاری تازه خیلی دیر شده
تو به اندازه کافی مهارت نداری که از پس آن بربیایی
اگر در کاری شکست بخورید، بازنده هستید
تم بسیار زیبای رویال برای ایکس پی
فضای رایگان دانا گیگ !
عید غدیر مبارک
دانلود چند ترانه کوتاه و زیبا از مازیار فلاحی
ابرازهای مخفی ویندوز ایکس پی
دانلود محافظ صفحه نمایش از گرگ آسمان
وین رار جدید نسخهء 3.80
دانلود آهنگ محشر دوسِت دارم دوباره با صدای گرم مازیار فلاحی
نرم افزار واحد یار رشتهء آمار نسخه 11. 0. 1. 1 ، مقطع کارشناسی
کرک برای نرم نرم افزارهای محافظتی BitDefender 2009
امروز عاشوراست...
کرک برای نرم نرم افزارهای Nero 9
غزه شده کرببلا
بازی فوق العاده جذاب و مهیج Hero of Sparta
هک واقعی بلوتوث با آخرین ورژن BT File Manager 1.3 (جاوا برای تما
اگر اجباری به تغییر نیست چرا تغییر کنیم
دانلود نرم افزار قدرتمند
دانلود نرم افزار حرفه ای Process Master
دانلود ترانهء زیبای کوه از علی لهراسبی
مجموعه ای از فریم های زیبا (در سایز عریض) برای طراحان
اس ام اس لاو و عشقولانه برای اونیکه دل شکسته مزایای خنده
مجموعه ای زیبا از تصاویر پس زمینه (سری اول) برای ویندوز XP
10 زنگ خور جدید موبایل- اهنگ موبایل Ringtone Mobile New
دانلود کتاب الکترونیکی اطلاعات عمومی و دانستنی های جالب Pdf Book
دانلود کم حجم ترین نرم افزار تدوین و ویرایش تصاویر vcd cut pro
island quest دانلود بازی مرحله ای جاوا
نرم افزار حرفه ای طراحی تم سونی اریکسون Theme Creator Sony Erics
دانلود کتاب آموزشی جلوگیری از بیماری قند
آیا شما از انبار کردن DVD/CD های خود خسته شده اید؟
دانلود زیباترین محافظ صفحه های گوشی موبایل screen saver
دانلود نرم افزار ذخیره و پشتیبان گیری از شماره های تلفن موبایل b

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند)
سایت تبیان
برج خنک کننده 09125644552
چانه
قران
کارواش خانگی همه کاره جت مینی
عکس فانتزی و متحرک
میرسالار
سورپرایز
غیرت=عفت
برلیان
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
منو وتووقاصدک
عکس های زیبا و دیدنی از دنیای پرندگان
گیاهان دارویی
روانشناسی زنان و مردان
پد ضد عرق Underarm shild
مجموعه بیانات رهبر معظم
عمو همه چی دان
آموزش خیاطی و کاریکاتورهای ازدواج
راه های و فواید و تاثیر و روحیه ... خدمتگذاری
ســـــــــرزمـــــــیـــن آهــــــن
عکس های جالب و متحرک
عکس های خفن و کمیای روز و عکس های پرطرفدار
تبادل نظر
وای ندیدید شما ا!!!!!!!

اسرائیل کودک کش، اسرائیل بچه کش، اسرائیل آدم کش، اسرائیل تروریست
چرا اینجوری؟
عمو همه چی دان
روان شناسی کودکان استثنایی
مهدویت
وبلاگ گروهی ائمه اطهار
روان شناسی و اتیسم
کتابخانه دیجیتال روانشناسی
کتاب الکترونیکی
روان شناسی
علی زارع
طوفان در پرانتز
پرسش مهر 10
پارس دانلود
سوپر لینکستان لیندا
اختلالات و مشکلات جنسی
سوپر لینک خشگل دختر
عکس لود
همه چی هست؟!!!!
کوچک های بزرگ
حلقرج
سریال افسانه جومونگ
چگونه خدمتگذار خوبی باشیم
عکاسخانه
چی داری؟ عکس ....
مشکلات زندگی جنسی آیا در زندگیتان ؟؟؟؟
پیچیدگی سکوت
متفاوت
بازی های کامپیوتری
روان شناسی
آموزش زبان های خارجی و قواعد و گرامر زبان
روان شناسی، اعصاب و غدد
هدفی داری نداری؟ گذشته ها
سوالات کنکور دکتری
تکنیک های تندخوانی
نمونه سوالات دروس پیش دانشگاهی و متوسطه کلیه رشته ها
مطی جون
بیتوته
آموزش ساخت جعبه هدیه، آموزش گل سازی، گل بلندر
شمع سازی و چشم های متحرک زیبا و فانتزی

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان


» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب